fbpx

Huisregels FysioFit Helmond

Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In deze praktijk hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht en nemen we genoeg tijd voor onze patiënten. Hierdoor kan het voorkomen dat afspraken uitlopen, graag vragen wij hiervoor uw begrip.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de kleedkamers achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in de kleedkamers of behandelkamers.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets etc).
 • Bij uw eerste afspraak dient u een wettelijk legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
 • Het is verplicht om een schone handdoek mee te brengen naar uw afspraak.
 • Wanneer u een afspraak meldt u zich aan de balie van GymBokx/ FysioFit Helmond. Wanneer de voordeur gesloten is belt u naar 0492-770045 (optie 2) De therapeut zal dan de voordeur elektronisch openen
 • Gelieve u te melden indien u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent.
 • Neem altijd uw afspraakkaartje mee, ook als u de afspraken vastlegt in uw eigen agenda. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen. De tijd op het kaartje is geldende tijd voor de afspraak en mag alleen beschreven worden door de fysiotherapeut.
 • Oefentherapie kan een onderdeel van de behandeling zijn, neem daarvoor passende kleding mee. Er zijn kleedkamers aanwezig.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Bij verhindering door ziekte of vakantie door de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend fysiotherapeut.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Uw fysiotherapeut bepaald hoe vaak (aantal behandelingen), hoe lang (tijd per behandeling), hoe (online of face to face) en op elke wijze (voorlichting, oefentherapie, mobilisaties/ manipulaties/ massages, huiswerkoefeningen of anders)
 • De praktijk heeft contracten met (bijna) alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij veelal rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. U blijft echter verantwoordelijk voor het voldoen van de facturen zij het door uw zorgverzekeraar, zij het door uzelf.
 • Indien u bij een andere (fysiotherapie)praktijk onder behandeling bent dient u dit aan de therapeut kenbaar te maken. Dit in verband met de vergoeding fysiotherapie die mogelijk al reeds gedeclareerd is bij een andere praktijk.